ARHIEPISCOPIA TOMISULUI ,
PROTOIERIA CALLATIS
PAROHIA EFORIE NORD II
BISERICA ORTODOXĂ
NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

REPUBLICII NR. 55, C P905350

Site-uri partenere

Istoricul Bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului – Eforie Nord

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

La 20 septembrie 1899, prin punerea pietrei de temelie a Hotelului Movilă, pe malul mării si a Băilor Movilă, pe malul lacului Techirghiol, lua naștere Stațiunea balneară Movilă - Techirghiol prima stațiune turistica a Dobrogei. De-a lungul unui secol, pământul dintre Lacul Techirghiol si Marea Neagră, sub numele de Movilă Techirghiol, Carmen Sylva, Vasile Roaită sau Eforie, a trăit perioade mai bune sau mai rele dar evidența istorică arătă că orașul Eforie s-a dezvoltat pe seama stabilimentelor de tratament care s-au construit pe marginea Lacului Techirghiol, pentru exploatarea proprietăților terapeutice ale nămolurilor.

Primul astfel de stabiliment de băi de nămol a apărut în 1901 şi a fost construit de Eforia Spitalelor Civile la Eforie Nord. Alte construcții se vor ridica, în special după Primul Război Mondial, dintre care se remarcă Hotelul Belona, care datează din 1934. Eforie Nord va ține de Techirghiol până în 1933, după care primește statutul de oraș.

Orașul Eforie cuprinde două așezări, Eforie Nord şi Eforie Sud care s-au dezvoltat separat, dar destinul lor a fost mereu legat de serviciile de turism şi tratament. Cele două localități au fost unificate din punct de vedere administrativ într-un singur oraș în 1966.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

În ceea ce privește viața religioasă din orașul Eforie, trebuie menționat că primul locaș de cult a fost ridicat în Eforie Sud ( Carmen Sylva ) pe terenul stațiunii întemeiate de Ioan Movilă. Construcția a început la 14 iunie 1913, din inițiativa văduvei lui Movilă, Elena, şi ajutată de fiul, Sever, şi de soția acestuia, Alina, este pusă piatra fundamentală și s-a definitivat în 1935 când a fost și sfințită de episcopul Gherontie al Constanței. După dezvoltarea din anii 50-60 a localității Eforie Nord s-a simțit nevoia unei noi biserici care a fost ridicată prin contribuția unor credincioși și eforturile vrednicului preot Pr. Stănei Dumitru.

Din cauza prigoanei comuniste, noul locaș de cult cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel a fost ridicat în cimitirul orașului ca o mică capelă ce a fost mărită în mai mult rânduri ce putea primi la sfintele slujbe maxim 100 de persoane așa cm reiese dintr-o adresă oficială din 1992, trimisă secretarului de stat pentru culte Prof. Dr. Gheorghe Vlăduțescu, de către Arhiepiscopul LUCIAN al Tomisului. Dimensiunile mici ale clădirii și creșterea populației au făcut ca imediat după Revoluția din 1989, să se nască ideea unei noi biserici care să fie emblematică pentru stațiunea Eforie Nord.

Demersurile pentru construcția bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Eforie Nord încep încă din 1991, prin mai multe cereri adresate de Parohia Eforie Nord I, Arhiepiscopia Tomisului și Protoieria Constanța adresate prefectului Adrian Rădulescu, Secretariatului de Stat pentru Culte și Primăriei Eforie pentru obținerea unui teren în concesiune gratuită pentru noua biserică. Eforturile sunt încununate de succes prin contractul de concesionare nr. 374/ 7.02.1992 prin care se primea un teren de 1500 metri pătrați pentru a se putea trece la construcția bisericii. Prin sprijinul unui grup de inițiativă având în frunte pe inginerul Paul Giurcanu, fiu de preot, s-a reușit prin preoții Miu Gheorghe și Vasile Guriță punerea și sfințirea pietrei de temelie de către Arhiepiscopul LUCIAN al Tomisului. Ulterior s-a turnat fundația noii clădiri și înființarea unei noi parohii care a funcționat cu serviciile religioase într-o capelă ridicată pe același teren concesionat și care astăzi are destinația de capelă mortuară. În anii imediat următori lucrările au stagnat și s-au constatat anumite deteriorări care au determinat serviciul tehnic al Arhiepiscopiei Tomisului să intervină energic pentru protejarea și continuarea construcției.

Lucrările sunt reluate abia în februarie 2001 și finalizate în septembrie 2001. Pe 8 septembrie 2001, noul locaș de cult este sfințit de I.P.S. TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, în prezența autorităților locale și județene, a unui sobor impresionant de preoți și a credincioșilor ce și-au văzut visul împlinit. Ridicarea într-un timp atât de scurt a noii bisericii a fost rodul unei întâmplări providențiale care l-a avut ca protagonist pe d-l Florentin Leica devenit ctitor principal, un vrâncean plecat în SUA înainte de Revoluția din 1989 care s-a întors în țară și s-a așezat în Eforie Nord în anul 2000. Văzând proiectul bisericii prezentat de preotul paroh din aceea vreme, Florentin Leică și fratele său Adrian Leică s-au hotărât să reia lucrarea de la stadiul rămas și să o ducă până la sfârșit având alături și pe d-l inginer Rusu Gheorghe, antreprenor în construcții. Lucrările desfășurate în ritm alert au făcut posibilă sfințirea bisericii în 8 septembrie 2001. În același timp o altă firmă de construcții înzestra biserica cu gard și anexe.

Înzestrarea Bisericii cu odoare ( candelabre, icoane argintate, obiecte de cult, evanghelii, proscomidiar, sfeșnice, tetraevanghel) s- a făcut în principal prin efortul financiar al d-lui Florentin Leică și al familiei sale. Valoarea materială la momentul cumpărării lor din Grecia se ridica în 2001 la suma de 9600 de euro. Clopotele bisericii s-au realizat la Iași și au inscripționate numele donatorilor principali, însemnele arhiepiscopiei și anul construirii bisericii - 2001. Catapeteasma s-a realizat în comuna Lunca, județul Neamț și s-a montat în august 2001 tot prin grija familiei Leica. În 2004 s-au montat candele cumpărate de asemenea din Grecia. Un aspect deosebit de interesant pentru cei care pășesc în Biserica Nașterea Maicii Domnului sunt băncile în stil american, realizate la dorința donatorului Florentin Leica de către tâmplarul Liviu din Tuzla. Tot cu specific american este și despărțitura dintre pronaos și naos realizată din termopan. La fel și pangarul generos din pronaos. Sfântă Cruce din Sfântul Altar a fost realizată de meșteri populari din comuna Lunca - Neamț. De asemenea, clădirea a fost dotată cu încălzire prin pardoseală și stație de amplificare modernă donată de directorul din aceea vreme al băncii UniCredit, d-l Florin Brânzan. Instalația electrică complexă realizată de inginerul Tița din Constanța și pardoseala din marmură mozaicată, donație a fraților Florentin și Adrian Leică, completează dotările bisericii. O frumusețe aparte a bisericii o reprezintă pictură care s-a realizat între anii 2004 – 2005 de către pictorul Marian Rondelii prin grija d-lor Florentin Leica și Florin Brânzan. Fațada din față are 3 mozaicuri (2001) reprezentând Nașterea Maicii Domnului și Sf. Arh. Mihail și Gavriil toate fiind opera pictorului Firica din Constanța.

Biserica a fost înzestrată de-a lungul timpul prin strădania preoților și a credincioșilor cu cărți de cult, veștminte și alte obiecte de cult, dar nu posedă obiecte, manuscrise, cărți și documente cu valoare istorică.

C: Preoți parohi și preoți slujitori :

1) Pr. Miu Gheorghe ( +2002 ) . În calitate de paroh al Bisericii Sf. Ap. Petru și Pavel (biserica veche din Eforie Nord) s-a implicat în demersurile pentru obținerea terenului și demararea lucrărilor (1991-1992).

2) Pr. paroh Gurița Vasile. A activat ca paroh între anii 1992-2009, în timpul său realizându-se construcția bisericii. A părăsit postul de paroh în 2009, prin demisia sa și a fiului său Ciprian Guriță ce activa ca preot slujitor din 2006.

3) Pr. paroh Cojocaru Ciprian (2009 - 2014) . În timpul parohiatului său, s-a sfințit pictura Bisericii (2010), s-a înzestrat biserica cu calorifere obișnuite și cu centrala termică pe lemne și cocs și s-a montat un sistem de supraveghere anti-efracție. În 2013, s-a început anveloparea termică a bisericii cu izolație de 10 cm și s-a reușit schimbarea tablei la turla cea mare cu ajutorul credincioșilor printre aceștia remarcându-se d-l Dan Cozma din Năvodari. Între 2009 și 2013, alături de parohul Ciprian a slujit și preotul Grigoruță Iulian care s-a mutat din 2013 la Parohia Eforie Nord III, Biserica Sf. Ilie, aflată în construcție. În locul său a venit mai întâi ca diacon și apoi ca preot Pr. Elama Silviu-Marius care slujește și în prezent.

4) Pr. paroh Dr. Costea Lucian. (1 martie 2014) Prin plecarea la Parohia Sf. Maria din Constanța a preotului Cojocaru Ciprian, postul rămas liber a fost ocupat prin concurs de Costea Lucian, preot paroh la Parohia Eforie Sud I, Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul între anii 2005 – 2014. Cu binecuvântarea IPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, între anii 2014-2015, prin buna conlucrare cu autoritățile locale și primarul orașului Ovidiu Brăiloiu, cu părintele conslujitor Elama Silviu Marius, cu credincioșii din localitate și a unor sponsori, prieteni ai bisericii din țară (Paul și Daniela Ailincăi – Firma ZENITH, ColonHelp din Piatra Neamț; Ionut și Adriana Mateescu – Firma Mation din Constanța) s-a reușit finalizarea termoizolației, decorarea cu vopsea decorativă siliconată a exteriorului, refacerea anexelor, iluminatul exterior al clădirii, izolarea geamurilor de la turla pentru împiedicarea ploii, revopsirea acoperișului și dotarea bisericii cu o nouă stație de amplificare profesională marca Audiora. De asemenea s-a ridicat un foișor din lemn masiv. Pentru activitatea desfășurată preotul paroh Lucian Costea (doctor în teologie și istorie) a primit la hramul bisericii în 2015 din partea I.P.S. TEODOSIE, titlul de iconom stavrofor.

Prin grija d-lui Florin Vârlan din București, în vara anului 2016, lăcașul de cult a fost înzestrat cu trei noi aparate de aer condiționat pentru zilele toride de vară. La sfârșitul anului 2016, prin implicarea ctitorului principal Florentin Leica s-a înlocuit coșul centralei termice iar în mai 2017 s-a refăcut intrarea în biserică prin placarea cu dale de granit . Tot în anul 2017, biserica a primit ca donație din partea familiei doamnei Hilda Mihalcea mai multe obiecte de cult deosebite: chivot, sfinte cruci, epitaf , sfeșnice.

În vara anului 2018, prin efortul financiar al doamnei Hilda Mihalcea dar și a altor enoriașe s-au achiziționat covoare noi ornamentale și mochete în stil bizantin care înfrumusețează biserica la sărbătorile mari și în sezonul rece.

De asemenea, în primăvara anului 2019 s-a terminat un proiect mai vechi – înlocuirea acoperișului cu tablă nouă, jgheaburi și burlane, la biserică, capelă și celelalte anexe ale bisericii, proiect demarat și definitivat prin efortul financiar integral al ctitorului bisericii, Florentin Leica, masa și cazarea fiind asigurate de credincioși din parohia noastră.

Proiectele de viitor includ demararea construirii unei așezământ social cu trapeză, intensificarea activității catehetice misionare și sociale.

D. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir. Cimitirul din Eforie Nord este în proprietatea primăriei fiind administrat de o firmă cu capital integral public ( primăria ).